Studiewijzer S5NB scheikunde

Programma klas 5 Scheikunde

 

Programma : zie : www.eursc.org

 

 

 

 

Scheikunde                                                                                                              2012-2013

 

 

 

Boek:             PDF files

 

 

                                                                           

Wk

Onderwerpen

Stof

opmerkingen

behandeld

36

Alkanen

Herhaling van de koolstofchemie: Koolwaterstoffen. Nomenclatuur van onvertakte en vertakte alkanen.

 

 

 

37

Alkanen en alkenen

nomenclatuur; fysische eigenschappen.

 

 

 

38

Alkanen en alkenen

Oplosbaarheid van dibroom in water en in pentaan. Reactie van hexeen met halogenen of diwaterstof. Reactievergelijkingen.

 

Oplosbaarheidsproefje.

 

 

39

Alkenen, mol

Het getal van Avogadro. Hoeveelheid stof in aantallen deeltjes en in massa. Definitie van de mol.

 

Test alkanen, alkenen

 

40

Mol

Rekenen met de mol, molbegrip

 

 

41

Molvolume van gassen

Rekenen met gassen

 

 

42

Concentratie Concentratie: definitie en eenheden.

 

 

 

43

Concentratie

 

Test  Mol

 

44

45

uitloop

Bespreking proefwerk en leerlingpracticum

46

Redoxreakties

geconjugeerde paren. Richting van een reactie.Volgorde Ag-Cu-Zn.

 

Demonstratieproef

Zn + Cu 2+

Fe + H+

 

47

Redoxreakties

Enkele voorbeelden en reaktie vergelijkingen

 

 

48

Voorbereiding examens

Alkanen en het begrip mol

 

 

49

Examens

Tentamen week

 

 

50

redoxreakties

Redoxkoppels, halfreacties, standaard redoxpotentialen en hun toepassing. Redoxreacties opstellen vertrekkend van de halfreacties en de redoxpotentiaal.

 

CuO + Fe

MG +H2O

Fe2O3 + AL

Mg + CO2

 

51

Leuk practicum

 

 

52& 1

 

2

Redoxreakties De Daniell cel. Halfcellen construeren vertrekkend van redoxkoppel of halfreactie. Belang van het metaaloppervlak in de Daniell cel. Stroomsterkte en spanning.

 

Demonstratieproef

3

redoxreakties Galvanische cellen. Een Mg-Cu cel.

 

4

Afsluiting redoxreakties

 

Test

 

5

Zuren en basen

Geleidingsvermogen van zuren en basen.

 

Demostratieproef

 

6

Zuren en basen

Zure en basische oplossingen. Kleurreactie met lakmoes.

 

7

 

 

 

8

Zuren en basen definities.  HXàH+ +XMOHàM+ + OH

9

Zuren en basen

Reacties van NH3 gas en HCl gas met water.Waarneming van geleidingsvermogen en zuur graad.  Demonstratieproef.

 

 

10

Zuren en basen

Reakties van metalen, metaaloxides, alkali metalen, en zouten: carbonaten

 

 

11

Zure regen

Formatie van CO2,  SOen NOx

 

 

12

Zuren en basen

TestDe zuur-base titratie. Apparatuur, werkwijze, neutralisatiepunt.

Zure regen. Autokatalysator

Test

Demonstratieproef

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

15

Zuren en basen

Titratie van een ongekende HCl-oplossing met een 0,1 M NaOH oplossing.Zuursterkte: de pH schaal. pH van oplossingen met verschillende concentraties.

 

 

Leerlingenproef

 

 

Demonstratieproef

 

16

Alcoholen

Koolstofchemie: de alcoholen: inleiding.Alcoholen: nomenclatuur , fysische eigenschappen.

 

 

Tot C4

 

17

Alcoholen

Fysische en chemische eigenschappen alcoholen

 

 

18

Waterstof carbonaten zuren en derivaten

. CO2 en carbonaten.CO2/carbonaatchemie. Reacties van kalksteen en van waterstofcarbonaten met zuren en basen.

 

19

Organische chemie

Amino zuren

Alcoholen: brandbaarheid. Kleur van de vlam en betekenis. De verbranding als redoxreactie. Trage oxidatie van ethanol: alleen reactievgl.

 

 

 

20

Herhaling

Oefenen voor examen

 

 

21

 

 

 

 

22

Herhaling

idem

 

 

23

Examens

 

 

 

24

 

Correctie examen

 

 

25

 

Afsluiting jaar met enkele leuke demonstarieproeven

 

 

26

Stage

 

 

 

27

Stage

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *