Studiewijzer S4NB scheikunde

Programma klas 4 Scheikunde

 

Programma : zie : www.eursc.org

 

 

Scheikunde                                                                                                              2012-2013

 

Boek:             PDF files

                                                                           

Wk

Onderwerpen

Stof

opmerkingen

behandeld

36

Zuivere stof en mengsels

 

 

 

37

Atomen en moleculen

 

 

 

38

Kleuren van de atomen

 

test

 

39

Koperkringloop, de wet van behoud van massa

 

Demonstratie proef

 

40

Berekeningen aan reakties, met massa verhoudingen

 

Demonstratie proef

 

41

Atoombouw, werken met massaverhoudingen

 

Demonstratie proef

 

42

Reactievergelijking in orde maken

 

 

 

43

afsluiting

 

test

 

44

45

Atoom model van Dalton, Rutherford, Bohr

Dia serie

 

 

 

 

 

 

46

Isotopen en de atoommassa’s in het P.S.

 

 

 

 

47

Periodiek systeem

Eigenschappen in het periodiek sytseem

 

 

48

Edelgassen en edelgasconfiguratie.

 

 

 

 

49

Afsluiting periodiek systeem Formules van enkelvoudige stoffen. Reacties van Al met dibroom en van Kalium met dijood.

 

Demonstratieproefjes.

 

 

50

Afsluiting

 

Test

 

51

Leuke demonstratieproef

 

 

 

52& 1

 

2

Inleiding zouten De formule vinden van een binaire ionverbinding. Methode

Vorming van magnesiumnitride. Formule zoeken en reactievgl.

 

   

3

Zouten

 

 

De ionroosters van ionverbindingen. Vb.: NaCl.

Kleine overhoring formules. Nomenclatuur van binaire ionverbindingen. Pseudobinaire

   

4

Zouten

Eigenschappen van ionverbindingen. Geleidingsvermogen

Samengestelde ionen. Formules en namen.

 

 

5

Zouten

Zouten en water: oplossen van ionverbindingen en geleidingsvermogen van de oplossing.

Animatie oplossen van NaCl. Oefeningen ionverbindingen

 

Demonstratieproefjes.

 

 

6

Bindingen

De covalente binding in CO2. Gepaarde en ongepaarde elektronen.

 

   

7

 

 

   

8

Lewisstructuur Reactie van waterstofgas met zuurstofgas. Lewis structuurformules opstellen. H2O, NH3, HCl, O2, N2, Cl2, H2.

 

   

9

Lewisstructuur

Vorm van H2O, NH3, CH4, P4 en S8.

De structuur van P4. Verbranding van zwavel en fosfor.

 

 

Demonstratieproeven.

 

 

10

Uitloop

 

 

 

11

Bindingen

Eigenschappen van moleculaire stoffen.

Elektronegativiteit.De polaire covalente binding.

 

 

 

12

Polaire bindingen

De polaire binding en dipoolmoleculen. H2O; CO2; NH3.

De aggregatietoestanden van moleculaire stoffen.

 

 

 

13

 

   

 

14

 

 

 

 

15

Dipolen

Dipolen, H-bruggen en aggregatietoestanden.

Nomenclatuur van moleculaire stoffen. Ook peroxiden.

Test

 

16

Uitloop

 

 

 

17

Moleculaire stoffen

Oefeningen kookpunt van moleculaire stoffen. Metalen: begin.

 

 

 

18

Moleculaire stoffen

Testje nomenclatuur moleculaire stoffen. Metalen: dichtste bolstapeling.

 

 

19

Metalen

De metalen: eigenschappen, reactiviteit.

De reacties van binaire verbindingen met enkelvoudige stoffen: verdringingsreacties. 1) CuO + Al

 

 

 

20

afsluiting

 

Test

 

21

Alkanen en alkenen

Koolstofchemie: indeling van de koolstofverbindingen. I. De koolwaterstoffen. De reeks van de alkanen.

De nomenclatuur van de vertakte alkanen.

 

 

 

22

 

 

 

 

23

Alkanen en alkenen

Koolstofchemie: oefeningen nomenclatuur vertakte en onvertakte alkanen.

De alkanen: fysische eigenschappen. Kookpunt en oplosbaarheid.

 

 

 

24

Alkanen en alkenen

De alkanen: types van chemische reacties. Reacties met halogenen: inleiding.

De reacties van alkanen: reactie met dibroom en verbranding.

 

 

 

25

Alkanen en alkenen

De onverzadigde KWS. Alkenen. Nomenclatuur en additiereacties.

 

 

 

26

Afsluiting

test

 

 

27

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *