Studiewijzer S6NB 3 uur

KLAS 6

Studieplan 2012-2013

 

 

De stof die in klas 6 wordt behandeld bij het vak wiskunde beslaat in totaal 120 lessen. De stof zal worden aangeboden met en zonder de TI-Nspire

De stof in klas 6 beslaat de volgende domeinen:

 

 • Domein van een functie
 • Beeld van een functie
 • Grafieken kunnen tekenen
 • Volgende functies:
 • fx=ax2+bx+c   en fx=ax3+bx2+cx+d en fx=ax+bcx+d
 • Het berekenen van de nulpunten,snijpunten, even of oneven functies
 • Het bestuderen van de limieten bij x→±∞
 • Stijgen en dalen van een functie, asymptoten
 • Toenamediagrammen,  differentiequotiënt,  en afgeleide
 • Afgeleide functies, afgeleiden van veeltermfuncties en extremen
 • Somregel, productregel, quotiënt regel en de kettingregel voor afgeleiden
 • Tekenen van de grafieken van sinus en cosinus
 • Geven van domein, nulpunten, periode en tekenen van de grafiek van
 • fx=sinax+b en fxcos⁡(ax+b)
 • Idem van fx= m+k*sinax+b  en fx= m+k*cos⁡(ax+b)
 • Meetkundige rijen en rekenen met meetkundige rijen
 • Rekenkundige rijen en rekenen met rekenkundige rijen
 • Statistiek , klassenindeling, centrummaten, standaarafwijking
 • Kansberekening, permutaties, combinaties en de binomiale verdeling

 

 

Boeken: Delta Analyse 5

Stencils voor rijen en reeksen

Stencils voor kansberekening en statistiek

 

 

 

Elke twee weken ( soms zelfs elke week) is er een schriftelijke overhoring. Deze cijfers tellen mee voor je rapport cijfer.. Na elke hoofdstuk  volgt er een groot proefwerk..

Het gemiddelde van alle schriftelijke overhoringen en de proefwerken gedeeld door het aantal werken zal je A cijfer bepalen.

De B testen bestaan uit één uur zonder  de TI-Nspire en twee uur met de grafische rekenmachine.. Dus zullen er ook A testen zijn met en zonder de grafische rekenmachine.

Er kunnen nog wijzigingen volgen op het programma en op de regels hierboven .
De docent  wenst je een succesvol jaar toe!

Studieplan Klas 6

2009-2010

 

 

 

Boek: Delta Analyse 5

 

 

 

 

Wk Onderwerpen Stof opmerkingen behandeld
36 Grafisch onderzoek van een functie Grafieken, functies, stijgen en dalen    
37 Grafisch onderzoek van een functie Stijgen en dalen, asymptoten en domein o.a met de TI-Nspire  
38 Grafisch onderzoek van een functie Domein, symmetrie Up  
39 Veeltermfuncties Horner, en nulpunten    
40 Veeltermfuncties Nulpunten en tekenonderzoek o.a met de TI-Nspire  
41 Veeltermfuncties Onderlinge ligging van twee grafieken    
42 Veeltermfuncties Gedrag op oneindig up  
43 Werkweek      
44  
45 Verandering en afgeleiden Toenamediagrammen, differentiequotiënt    
46 Verandering en afgeleiden Afgeleide, afgeleide functie o.a met de TI-Nspire  
47 Verandering en afgeleiden

Afgeleiden van veeltermfuncties

Afgeleide functie, afgeleiden van veeltermen o.a met de TI-Nspire  
48 Afgeleiden van veeltermfuncties Extrema van veeltermfuncties    
49 Afgeleiden van veeltermfuncties Extrema van veeltermfuncties Vrijdag begin examen  
50 Proefwerkweek Hoofdstuk 1 tot en met 4    
51 Proefwerkweek      
52 & 1  
 
2 Rationale functies Domein, nulpunten en teken verloop o.a met de TI-Nspire  
3 Rationale functies Homografische functies en asymptoten    
4 Rationale functies Afgeleiden van rationale functies    
5 Rationale functies Analyse van homografische functies en extremumproblemen o.a met de TI-Nspire  
6 Goniometrische functies Periodieke functies en radialen    
7        
8 Goniometrische functies Tabellen en verwante hoeken

basisfuncties

   
9 Goniometrische functies De algemene sinusfunctie o.a met de TI-Nspire  
10 Goniometrische functies Sinusfuncties en grafieken    
11 Rijen en reeksen Inleiding en begin    
12 Rekenkundige rij Som, rangnummer, aantal termen o.a met de TI-Nspire  
13 Vakantie      
14 Vakantie      
15 Meetkundige rij Som, reden    
16 Kansproblemen Combinaties, rooster    
17 Kansproblemen Pascal, rooster    
18 Kansproblemen Kansmodel o.a met de TI-Nspire  
19 Statistiek Centrummaten, frequenties, cumulatieve frequenties, procenten o.a met de TI-Nspire  
20 Statistiek Spreiding, standaardafwijking    
21 Vakantie      
22 Statistiek Standaardafwijking    
23 Differentiëren Productregel, quotiëntregel    
24 Proefwerkweek Alle stof vanaf week 1    
25 Proefwerkweek      
26 Differentiëren Kettingregel    
27 Afronding      
28      

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *