Onderwerpen examen

Domein van een functie . Zowel veelterm functies (blz 21 uit Delta analyse, som 16 blz 24) als rationale functies (blz 151 uit Delta analyse, som 2 blz 152).

Horizontale en verticale asymptoten van een veelterm functie (blz 25 uit Delta analyse, som 20 blz 27 en 23 blz 30) en van een rationale functie (blz 155 uit Delta analyse, som 6 blz 158).

Even en oneven functies (blz 33 uit Delta analyse, som 25 blz 32).

Veeltermfuncties van de nulde,eerste ,tweede en derde graads ( blz 47 uit Delta analyse).

Regel van Horner ( blz 52 uit Delta analyse, som 7 blz 58).

Nulpunten en tekenonderzoek ( blz 60 uit Delta analyse,som 8 blz 61).

Gedrag op oneindig van veeltermfuncties en machtsfuncties( blz 66 uit Delta analyse, som 18 blz 72).

Afgeleide functies( blz 101 uit Delta analyse, som 17 blz 103).

Somregel ( blz 120 uit Delta analyse, som 3 blz 122).

Extrema van veelterm functies ( blz 125 uit Delta analyse, som 5 blz 126, 26 blz 143)

Analyse van een veelterm functie ( blz 138 uit Delta analyse som ).

De vergelijking van een raaklijn aan de grafiek in een punt (som 16 blz 140).

Productregel (blz 166 uit Delta analyse, som 12,13 blz 167).

Quotiëntregel (blz 168 uit Delta analyse, som 14,15  blz 169).

Goniometrie

Omzetten van graden naar radialen (blz 259 uit Delta analyse, som 5 blz 261).

Tekenverloop van sinus, cosinus en tangens (blz 263 uit Delta analyse).

Tabel van de bijzondere hoeken van de sinus, cosinus en tangens (blz 263 uit Delta analyse, som 13,16 blz 267).

Tegengestelde , anti supplementaire en complementaire hoeken (blz 266-270 uit Delta analyse).

Een simpele sinus of cosinus functie kunnen tekenen (blz 278-281 uit Delta analyse, som 25,26,27,28).

Een simpele goniometrische verhouding kunnen oplossen( som 34, 35  blz 290,294).

Kansberekening

Kansen kunnen berekenen door middel van vermenigvuldigen, optellen en met of zonder teruglegging (Blz 148 t/m 169 uit Wiskunde A/C).

Statistiek: gemiddelde, klassen, histogram, frequentiepolygoon, ogief, Q1, mediaan,Q3, standaarddeviatie (Van basis tot limiet, leerboek statistiek, Hoofdstuk 1, som 1 t/m 4).

Dat was alles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *