Studiewijzer S5NB 4 uur

Planning wiskunde    5NB (3 uur)          schooljaar 2012-2013      leerkracht : Ruud Jongerius

handboek :  Delta Nova,3B en 4A (leerweg 4) en delta nova staistiek 3/4

Maand Week onderwerp
september 36 Inleiding tweedegraadsfuncties
  37 H2 : f(x)= ax^2, f(x)= a(x-x)^2+b
  38 De functie f(x)=ax^2+bx+c
  39  H3:Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
oktober 40 H3:Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
  41 H6: Goniometrie sinus en cosinus en tangens
  42 Goniometrie sinus en cosinus en tangens
  43 Omrekenen van graden naar radialen
  44 VAKANTIE
november 45 Oppervlaktes en inhouden
  46 Oppervlaktes en inhouden
  47 Exponentiele functies en verschil met lineair functies
  48 Exponentiele functies en verschil met lineair functies
december 49 Examens
  50 Examens (ma/di)
  51 Statistiek gemiddelde , modus en mediaan
  52 VAKANTIE
januari 1 VAKANTIE
  2 H3 Statistiek standaarddeviatie
  3 Statistiek Gegevens vergelijken
  4 Kansberekening De wetten
  5 Kansberekening Berekeningen , boomdiagrammen
februari 6 Kansberekening
  7 VAKANTIE
  8 De functie f(x)=a/x
  9 De functies f(x) =( ax+b)/(cx+d)
maart 10 Domein, asymptoten,  centrum
  11 Nulpunten en snijpunt met de y-as
  12 afronding
  13 VAKANTIE
april 14 VAKANTIE
  15 Verdieping parabolen en hyperbolen
  16 Verdieping parabolen en hyperbolen
  17 Verdieping goniometrie
mei 18 Verdieping goniometrie
  19 Verdieping statistiek
  20 Verdieping kansberekening
  21 VAKANTIE
  22 Examens
juni 23 Examens ( ma/di)
  24 Rekenkundige vaardigheden met machten
  25  
  26  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *