Studiewijzer S4NB 6 uur

Planning wiskunde    4NB (6 uur)          schooljaar 2012-2013      leerkracht : Ruud Jongerius

handboek :  Delta Nova 3A, 3B en 4A (leerweg 5)

Maand Week onderwerp
september 36 H1: rekenen in Q, rekenen met machten
  37 vierkantswortels en derdemachtswortels
  38 ontbinden n factoren
  39 H2: Vergelijkingen van de eerste graad
oktober 40 Ongelijkheden van de eerste graad
  41 grafiek van een eerstegraadsfunctie
  42 eigenschappen van functies
  43 meervoudig functievoorschrift
  44 VAKANTIE
november 45 H3 : statistiek:   De frequentietabel
  46 klassentabel
  47 Centrummaten
  48 spreidingsmaten
december 49 H4: oplossen van stelsels
  50 oplossen van stelsels + vraagstukken
  51 H5 Stelling van Pythagoras
  52 VAKANTIE
januari 1 VAKANTIE
  2  H6: goniometrie: de goniometrische getallen
  3 Oplossen van rechthoekige driehoeken
  4 Oplossen van rechthoekige driehoeken
  5 H7:  Vlakke meetkunde: afstand tussen twee punten            
februari 6 vergelijking rechte met rc   
  7 VAKANTIE
  8 evenwijdige en loodrechte rechten    
  9  H8   2e graadsfunctie  de onvolledige VKV
maart 10   De discriminant
  11   Ontbinden van een drieterm
  12 Constructie van de parabool
  13 VAKANTIE
april 14 VAKANTIE
  15 parabool
  16  Oplossen van vraagstukken  parabool                                        
  17 Extra week
mei 18 Ongelijkheden van de 2e graad
  19 stelsels van ongelijkheden   
  20 H9: Vectorrekenen
  21 VAKANTIE
  22 lineaire combinaties van vectoren                                              
juni 23 H10 de cirkel
  24 omtrekshoek en middelpuntshoek
  25 herhalingsoefeningen
  26 projectweek

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *