Studiewijzer S7NB 5 uur

Planning wiskunde    7NB           schooljaar 2012-2013   leerkracht : Ruud Jongerius

handboek : Van basis tot limiet

Maand Week onderwerp
september 36 H1: Verloop functie, asymptoten, afgeleiden , Hospital,
  37 H2:  Verloop van exponentiele en logaritmische functies
  38 Verloop van exponentiele en logaritmische functies
  39 H5 : integraalrekening: de bepaalde integraal ;  grondeigenschap
oktober 40 Primitieve functies – Integratie door splitsen
  41 Integratie door substitutie, Partiële integratie
  42 Oppervlakte met integralen
  43 volume met integralen
november 44 VAKANTIE
  45 H3: complexe getallen: meetkundige voorstelling
  46 bewerkingen
  47 het complexe vlak
december 48 Ruimtemeetkunde : vergelijking rechte – vlak: herhaling
  49 loodrechte stand oppervlakteberekening
  50 vergelijking bol inhoudsberekening
  51 herhaling kanswetten
  52 VAKANTIE
januari 1 VAKANTIE
  2 de Binomiale verdeling
  3 oefeningen met rekentoestel
  4 Examens
februari 5 Examens
  6 H7: Statistiek:  herhaling telproblemen
  7 VAKANTIE
  8 Rijen en reeksen: meetkundige  en rekenkundige rij
  9 som van een meetkundige en rekenkundige rij
maart 10 oefeningen
  11 normale verdeling
  12 Poissonverdeling
  13 Vakantie
april 14 Vakantie
  15 Verloop van functies:  veeltermfunctie ; rationale functie
  16 irrationale functie
  17 Verloop van goniometrische functie
mei 18 Verloop van een exponentiële functie
  19 Verloop van een logaritmische functie
  20 Grafiek van f en f
  21 VAKANTIE
  22 Herhalingsweek
juni 23 Examens BAC schriftelijk
  24 Examens BAC schriftelijk
  25  
juli 26 Mondelinge examens BAC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *