Samenvatting onderwerpen examen

Samenvatting vectormeetkunde

 1. Optelling van twee vectoren
 2. Vermenigvulding van  een vector met een getal
 3. Lengte van  een vector
 4. Inwendig product van twee vectoren
 5. Normaal vector
 6. Vectorvoorstelling van een lijn l door twee gegeven punten P en Q
 7. Vectorvoorstelling vane en lijn m door punt P, evenwijdig aan lijn l.
 8. Vectorvoorstelling van een lijn m door een punt P, loodrecht op een lijn l.
 9. Bepalen van het snijpunt van twee lijnen
 10. Een vectorvoorstelling van een lijn naar een vergelijking van een lijn en omgekeerd
 11. De normaal vergelijking van een lijn.
 12. De afstand tussen twee punten
 13. De afstand tussen een lijn en een punt
 14. De hoek tussen twee vectoren
 15. De hoek tussen twee lijnen
 16. De vergelijking vane en cirkel
 17. De raaklijn aan een cirkel
 18. De middelloodlijn
 19. Snijpunten van een cirkel  en een lijn.
 20. Het midden van  een lijnstuk

Functies die je moet kennen

 1. Eerste graads functie
 2. Tweedegraads functies
 3. Derdegraads functies
 4. Wortelfuncties
 5. Homografische functies
 6. Goniometrische functies
 7. Modulus functies

En natuurlijk met functies, moet je deze kunnen tekenen, snijpunten kunnen oplossen, de functie bepalen, asymptoten bepalen, en de voorwaarden bepalen.

Kansberekening

Rangschikking zonder herhaling van n dingen uit n dingen heten permutaties!

Bijvoorbeeld 3 uit 3 . ABC, ACB, BCA.BAC,CAB,CBA is te berekenen met 3!= 3*2*1= 6 mogelijke rangschikkingen.

Rangschikking zonder herhaling van k dingen uit n dingen.

Bijvoorbeeld 3 dingen uit 5. ABC en ACB  uit de letters A,B,C,D,E  zijn twee  mogelijke rangschikking. Het aantal is 5*4*3= 60 mogelijkheden.

Rangschikking met herhaling van k uit n dingen is N^k.

Bijvoorbeeld AAB is een rangschikking van 3 uit A,B,C,D en E. Het aantal mogelijke antwoorden is dan 5*5*5=125.

Het aantal mogelijke combinaties van k uit n is (n boven k) of n ncr k. Het aantal combinaties van 3 uit 5 letters A,B,C,D en E is 5 boven 3 is 10. Namelijk ABC,ABD,ABE,ACD,ACE,ADE,BCD,BCE,BDE  en CDE.

Het aantal mogelijke combinaties kan ook goed berekent worden met de driehoek van Pascal.

De kans op een gebeurtenis G is

Goniometrie

Alle formules en alle figuren die zijn besproken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *